PHÒNG KHÁM ĐA KHOA OLYMPIA – ĐIỂM ĐẾN Y TẾ TRỌN VẸN MÀ BẠN CẦN

Đặt lịch   |   Hướng dẫn khách hàng  |  Bảo hiểm

Privacy Policy

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Olympia Medic – Chính sách bảo mật

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Olympia Medic (“Olympia”, “chúng tôi”) cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web Olympia Medic (olympiamedic.com) (“Trang web”), bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật này.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin khác nhau liên quan đến bạn khi bạn sử dụng Trang web:

 • Thông tin cá nhân: Tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và các thông tin khác bạn cung cấp cho chúng tôi khi yêu cầu đặt lịch hẹn, tư vấn y tế hoặc sử dụng các dịch vụ khác trên Trang web.
 • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn truy cập Trang web, chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin nhất định về thiết bị của bạn, bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt, nhà cung cấp dịch vụ internet (ISP), trang web giới thiệu và trang web thoát, ngày giờ truy cập và các trang web khác bạn đã truy cập trên Trang web của chúng tôi.
 • Thông tin về cookie: Chúng tôi có thể sử dụng cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động của bạn trên Trang web và lưu giữ một số thông tin nhất định.

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn như thế nào:

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để:

 • Cung cấp các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cho bạn
 • Xác nhận và quản lý lịch hẹn của bạn
 • Gửi cho bạn thông tin y tế quan trọng và các thông báo khác
 • Cải thiện chất lượng Trang web và dịch vụ của chúng tôi
 • Phân tích cách sử dụng Trang web của bạn

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn như thế nào:

Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba trong những trường hợp sau:

 • Với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi giúp chúng tôi vận hành Trang web và cung cấp các dịch vụ cho bạn
 • Khi pháp luật yêu cầu hoặc để thực thi các điều khoản sử dụng của Trang web
 • Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi

Quyền của bạn:

Bạn có một số quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình:

 • Quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn
 • Quyền yêu cầu chúng tôi sửa chữa bất kỳ thông tin cá nhân nào không chính xác
 • Quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn
 • Quyền hạn chế việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn

Bảo mật trẻ em:

Trang web của chúng tôi không nhằm thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ giám sát việc sử dụng internet của con cái họ.

Liên hệ chúng tôi:

Nếu bạn có any câu hỏi về Chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

 • Email: olympiamedic@gmail.com
 • Điện thoại: 0258 356 1818 hoặc 083 379 0707
 • Địa chỉ: 60 Yersin, P.Phương Sài, Nha Trang

Cập nhật Chính sách bảo mật:

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật cập nhật trên Trang web. Bạn được khuyến khích xem lại Chính sách bảo mật này thường xuyên để biết thông tin về các cập nhật.

Chấp nhận Chính sách bảo mật:

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn tuyên bố rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách bảo mật này và đồng ý với tất cả các điều khoản của nó.

Điều khoản sử dụng Phòng khám đa khoa Olympia – Nha Trang

Chào mừng bạn đến với Phòng khám đa khoa Olympia – Nha Trang (“Olympia”, “chúng tôi”, “của chúng tôi”).

Điều khoản sử dụng này (“Điều khoản”) quy định các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng trang web olympiamedic.com (“Trang web”) và các dịch vụ được cung cấp bởi Olympia.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý với tất cả các Điều khoản này.

1. Quyền truy cập và sử dụng Trang web:

 • Olympia cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng Trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
 • Bạn không được phép sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải, bán, cho thuê hoặc cấp phép bất kỳ phần nào của Trang web.
 • Bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động của bạn trên Trang web.

2. Nội dung Trang web:

 • Nội dung trên Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục.
 • Nội dung trên Trang web không thể được coi là lời khuyên y tế.
 • Bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về sức khỏe của bạn.

3. Bảo mật:

 • Olympia cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn.
 • Vui lòng tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết thêm thông tin về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn.

4. Quyền sở hữu trí tuệ:

 • Olympia sở hữu tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đối với Trang web và nội dung của nó.
 • Bạn không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào trên Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản của Olympia.

5. Liên kết:

 • Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web khác.
 • Olympia không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web được liên kết.

6. Gỡ bỏ:

 • Olympia có quyền gỡ bỏ bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi tin là vi phạm các Điều khoản này hoặc có hại cho người khác.

7. Luật pháp và quyền tài phán:

 • Các Điều khoản này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam.
 • Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này sẽ được giải quyết bởi một tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.

8. Thay đổi:

 • Olympia có quyền thay đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào.
 • Bất kỳ thay đổi nào đối với các Điều khoản này sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên Trang web.

9. Liên hệ:

 • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:
 • Email: olympiamedic@gmail.com
 • Điện thoại: 0258 356 1818 hoặc 083 379 0707
 • Địa chỉ: 60 Yersin, P.Phương Sài, Nha Trang

Cảm ơn bạn đã sử dụng Trang web của chúng tôi.

Contact Me on Zalo