PHÒNG KHÁM ĐA KHOA OLYMPIA – ĐIỂM ĐẾN Y TẾ TRỌN VẸN MÀ BẠN CẦN

0833790707

0258.3561818

}

Thứ 2 – Chủ Nhật

7:00 – 19:00

 60 Yersin, P. Phương Sài, TP Nha Trang

Gói khám tim mạch

KHÁM TỔNG QUÁT BỆNH LÝ TIM MẠCH
STT DANH MỤC KHÁM  ĐƠN GIÁ
I. KHÁM TỔNG QUÁT NAM NỮ
1 Khám & Tư vấn chuyên khoa Tim Mạch 80,000 80,000
II. XÉT NGHIỆM CHUYÊN BIỆT NAM NỮ
2 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 50,000 50,000
3 Định lượng Glucose 30,000 30,000
4 Định lượng Cholesterol. Triglycerite, HDL, LDL 160,000 160,000
5 Định lượng SGOT, SGPT 90,000 90,000
6 Định lượng Ure, Creatinin 90,000 90,000
7 Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số 40,000 40,000
8 Định lượng FT3,FT4,TSH 240,000 240,000
9 Định lượng Acid URIC 30,000 30,000
III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NAM NỮ
10 X Quang Tim Phổi 100,000 100,000
11 Siêu âm bụng tổng quát màu 4D 120,000 120,000
12 Siêu âm tim mạch 200,000 200,000
III. THĂM DÒ CHỨC NĂNG NAM NỮ
13 Điện tim 60,000 60,000
1,290,000 1,290,000
Contact Me on Zalo