PHÒNG KHÁM ĐA KHOA OLYMPIA – ĐIỂM ĐẾN Y TẾ TRỌN VẸN MÀ BẠN CẦN

Đặt lịch   |   Hướng dẫn khách hàng  |  Bảo hiểm

4 Thay Đổi Quan Trọng Về Bảo Hiểm Y Tế Từ Ngày 01/07/2024 Ảnh Hưởng Đến Hàng Triệu Người Dân

4 Thay Đổi Quan Trọng Về Bảo Hiểm Y Tế Từ Ngày 01-07-2024 Ảnh Hưởng Đến Hàng Triệu Người Dân

Từ ngày 01/07/2024, một loạt các thay đổi quan trọng về bảo hiểm y tế sẽ chính thức có hiệu lực, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng triệu người dân Việt Nam. Hãy cùng Phòng Khám Đa Khoa Olympia tìm hiểu về những thay đổi này. Bên cạnh những chính sách mới về lương thưởng, các quy định này nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và đảm bảo quyền lợi cho người dân. Dưới đây là chi tiết về 04 thay đổi nổi bật:

Liên Thông Cấp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Khai Sinh Cho Trẻ Em

Theo Điều 6, Nghị định 63/2024, việc liên thông điện tử cấp đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi có thể thực hiện online tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID. Thời gian giải quyết các thủ tục liên thông này không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong trường hợp cần xác minh thêm, thời gian có thể kéo dài đến không quá 5 ngày làm việc.

Tích Hợp Thẻ Bảo Hiểm Y Tế Vào Thẻ Căn Cước

Điều 22, Luật Căn Cước số 26/2023/QH15, quy định bổ sung thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội và giấy phép lái xe vào thẻ căn cước công dân. Các thông tin này sẽ được mã hóa và khi sử dụng thẻ căn cước, các giấy tờ đã tích hợp sẽ có giá trị tương đương việc cung cấp thông tin trực tiếp, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong các giao dịch hành chính.

Thay Đổi Mức Đóng, Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Khi Thực Hiện Cải Cách Tiền Lương

Theo tinh thần của Nghị quyết 27/2018, việc bãi bỏ mức lương cơ sở dẫn đến thay đổi mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế. Hiện tại, các hướng dẫn cụ thể về cách tính mức đóng, mức hưởng thay thế vẫn chưa được ban hành. Tuy nhiên, thay đổi này ảnh hưởng đến nhiều nhóm đối tượng như cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, với mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh dựa trên các tiêu chí mới.

Thêm Đối Tượng Được Hỗ Trợ Đóng Bảo Hiểm Y Tế

Theo Khoản 2, Điều 32, Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh Trật Tự 2023, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định mức hỗ trợ này. Nếu người này đã tham gia bảo hiểm y tế nhưng gặp tai nạn, ốm đau khi thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm y tế.

Hỗ trợ, bồi dưỡng đối với người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - phòng khám đa khoa olympia

Những thay đổi trên đây nhằm mục đích cải thiện dịch vụ y tế, đảm bảo quyền lợi và sự thuận tiện cho người dân. Hãy theo dõi video chi tiết để nắm bắt thông tin và chuẩn bị cho các thay đổi sắp tới.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến những thay đổi về bảo hiểm y tế từ ngày 01/07/2024:

 1. Những thay đổi về bảo hiểm y tế từ ngày 01/07/2024 là gì?

  • Bốn thay đổi quan trọng bao gồm liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế khai sinh cho trẻ, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước, thay đổi mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế khi thực hiện cải cách tiền lương, và thêm đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
 2. Quy định liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi như thế nào?

  • Theo Nghị định 63/2024, việc liên thông điện tử cấp đăng ký khai sinh, thường trú và thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi có thể thực hiện online tại cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên ứng dụng VNeID.
 3. Thời gian giải quyết thủ tục liên thông cấp thẻ bảo hiểm y tế khai sinh là bao lâu?

  • Thời gian giải quyết các thủ tục liên thông này không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Trong trường hợp cần xác minh thêm, thời gian có thể kéo dài đến không quá 5 ngày làm việc.
 4. Lợi ích của việc tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào thẻ căn cước là gì?

  • Việc tích hợp này giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả trong các giao dịch hành chính, khi các giấy tờ đã tích hợp sẽ có giá trị tương đương việc cung cấp thông tin trực tiếp.
 5. Các thông tin nào sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước công dân?

  • Các thông tin bao gồm thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội và giấy phép lái xe sẽ được bổ sung vào thẻ căn cước công dân và được mã hóa.
 6. Thay đổi mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ như thế nào khi thực hiện cải cách tiền lương?

  • Mức đóng và mức hưởng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh dựa trên các tiêu chí mới, do việc bãi bỏ mức lương cơ sở dẫn đến thay đổi các quy định hiện hành.
 7. Những đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng bởi thay đổi mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế?

  • Những đối tượng bao gồm cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi này.
 8. Ai sẽ được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Luật Lực Lượng Tham Gia Bảo Vệ An Ninh Trật Tự 2023?

  • Người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.
 9. Điều kiện để người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở nhận hỗ trợ bảo hiểm y tế là gì?

  • Nếu người này đã tham gia bảo hiểm y tế nhưng gặp tai nạn, ốm đau khi thực hiện nhiệm vụ, họ sẽ được chi trả chế độ từ quỹ bảo hiểm y tế.

Nếu thấy bài viết hữu ích, đừng quên chia sẻ và theo dõi chúng tôi để cập nhật thêm nhiều thông tin quan trọng khác!

 

Contact Me on Zalo