loader

𝗠𝗜𝗘̂̃𝗡 𝗣𝗛𝗜́ 𝗗𝗜̣𝗖𝗛 𝗩𝗨̣ 𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 𝗞𝗛𝗜 Đ𝗘̂́𝗡 𝗞𝗛𝗔́𝗠 𝗖𝗛𝗨̛̃𝗔 𝗕𝗘̣̂𝗡𝗛

img

𝗠𝗜𝗘̂̃𝗡 𝗣𝗛𝗜́ 𝗗𝗜̣𝗖𝗛 𝗩𝗨̣ 𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗡𝗛𝗔𝗡𝗛 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗 𝗞𝗛𝗜 Đ𝗘̂́𝗡 𝗞𝗛𝗔́𝗠 𝗖𝗛𝗨̛̃𝗔 𝗕𝗘̣̂𝗡𝗛

mien giam

Ø Từ ngày 22/09/2021, 𝙋𝙃𝙊̀𝙉𝙂 𝙆𝙃𝘼́𝙈 Đ𝘼 𝙆𝙃𝙊𝘼 𝙊𝙇𝙔𝙈𝙋𝙄𝘼 hỗ trợ cho khách hàng:

ü 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐱𝐞́𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐱𝐞́𝐭 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡.

ü 𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝟓𝟎% 𝐩𝐡𝐢́ 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 (𝐁𝐚̉𝐨 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐲 𝐭𝐞̂́ & 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣).

v Liên hệ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟴𝟯𝟯 𝟳𝟵𝟬 𝟳𝟬𝟳 để đăng ký lịch hẹn tái khám với nhân viên chăm sóc khách hàng.

§  Gửi tin nhắn trên Fanpage Phòng khám da khoa Olympia.

§  Nhắn tin qua Zalo của Phòng khám 𝟬𝟴𝟯𝟯 𝟳𝟵𝟬 𝟳𝟬𝟳.

Quý khách hàng hàng liên hệ 𝗛𝗼𝘁𝗹𝗶𝗻𝗲: 𝟬𝟴𝟯𝟯 𝟳𝟵𝟬 𝟳𝟬𝟳 để được tư vấn chi tiết

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÀ BÁC SĨ GIA ĐÌNH OLYMPIA

Hotline 0833790707
Gửi góp ý