loader

BS NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

BS NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG ( Chuyên khoa Sản )

( Sản phụ khoa )

img

Kinh nghiệm

title

- Chứng nhận "Lý thuyết và thực hành về chẩn đoán tiền ung thư" - 1999

- Chứng nhận "Siêu âm sản phụ khoa - Khóa 8" - 2001

- Chứng nhận "Thực hành siêu âm Doppler màu sản phụ khoa" - 2016

Những bác sĩ khác

line

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VÀ BÁC SĨ GIA ĐÌNH OLYMPIA

Hotline 0833790707
Gửi góp ý